Koszalin - informacje


106.235
mieszkańców Koszalina
49.956
mężczyzn
56.279
kobiet

15.071
w wieku przedprodukcyjnym

62.312
w wieku produkcyjnym

28.852
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

400
zawarto małżeństw

908
urodzeń

1.344
zgonów

-436
przyrost naturalny
miasto Koszalin
dochody

746.022.208
wydatki

725.102.080
struktura wydatków Koszalina

152.314
0,021%
Rolnictwo i łowiectwo

171.569
0,024%
Handel

56.577.012
7,803%
Transport i łączność

47.913.260
6,608%
Administracja publiczna

72.523
0,010%
Turystyka

4.200.678
0,579%
Gospodarka mieszkaniowa

3.107.223
0,429%
Działalność usługowa

526.535
0,073%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75.967
0,010%
Obrona narodowa

19.884.358
2,742%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

252.702
0,035%
Wymiar sprawiedliwości

8.038.733
1,109%
Obsługa długu publicznego

29.621
0,004%
Różne rozliczenia

238.904.576
32,948%
Oświata i wychowanie

4.238.410
0,585%
Ochrona zdrowia

38.757.880
5,345%
Pomoc społeczna

4.816.965
0,664%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

28.881.244
3,983%
Edukacyjna opieka wychowawcza

51.657.184
7,124%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47.531.852
6,555%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.842.838
2,047%
Kultura fizyczna i sport

154.468.624
21,303%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-10-02 02:04
REKLAMA
pogoda Koszalin
18.7°C
wschód słońca: 07:00
zachód słońca: 18:28
Koronawirus
zachodniopomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Koszalinie

kiedy
2023-10-03 19:00
miejsce
Event Center G38, Koszalin,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-04 17:30
miejsce
Centrum Kultury 105 w Koszalinie,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-04 20:00
miejsce
Centrum Kultury 105 w Koszalinie,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-05 17:00
miejsce
Bałtycki Teatr Dramatyczny,...
wstęp biletowany